การหาพื้นที่สามเหลี่ยม

สูตร = ½ x ฐาน x สูง
High 
  Base

 

สูตรในการหาโปรแกรม =($base*$high)/2

 

 

 

 

 

 

3.หน้าจอ input

 

โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ความยาวฐาน

 

ความยาวสูง

 

reset

submit

 

 

4. หน้าจอ Output

 

แสดงการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม

ความยาวฐาน

99

ความยาวสูง

99

พื้นที่สามเหลี่ยม

99

 

 

RUN โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม